Fugle

owl2

På Hegnstrup er der et væld af forskellige fugle året rundt. På økologiske jordbrug er der ofte et meget rigere fugleliv end på traditionelt drevne landbrug. Det skyldes, at der på de økologiske gårde er mere føde i form af insekter og frø. Det er en naturlig følge af, at der ikke bliver brugt sprøjtemidler. En stor variation i landskabet giver også naturligt mange rede- og fødemuligheder.

Her kan du se nogle af de fugle, som ofte yngler eller af og til ses på vores jord:
Ynglefugle (nogle yngler kun af og til)
Gråand
Tårnfalk
Spurvehøg
Musvåge
Fasan
Blishøne
Vibe
Solsort
Ringdue
Gøg
Natugle
Lille Flagspætte
Stor Flagspætte
Sanglærke
Landsvale
Hvid Vipstjert
Rødstjert
Gærdesmutte
Jernspurv
Rødhals
Nattergal
Solsort
Sjagger
Rørsanger
Gulbug
Gærdesanger
Tårnsagner
Havesanger
Løvsanger
Gransanger
Halemejse
Blåmejse
Sumpmejse
Musvit
Husskade
Allike
Stær
Gråspurv
Skovspurv
Bogfinke
Bynkefugl
Rødrygget Tornskade
Grønirisk
Stillits
Tornirisk
Gulspurv

Øvrige fugle
Fiskehejre
Duehøg
Havørn
Glente
Rørhøg
Stork
Strandskaden
Hættemågen
Stormmågen
Sølvmågen
Sildemågen
Bekkasin
Skovsneppe
Grågås
Mursejler
Bysvale
Digesvale
Engpiber
Gul Hvipstjert
Silkehale
Stenpikker
Sangdrossel
Vindrossel
Græshoppesanger
Fuglekonge
Munk
Stor Tornskade
Skovskade
Råge
Ravn
Krage
Kvækerfinke
Dompap
Lille korsnæb
Kærnebider