Vilde blomster

DSC_3119
Vi holder af både de vilde og de dyrkede blomster. På marken tillader vi sammen med grøntsagerne en vis mængde vilde planter. Derudover dyrker vi sommerblomster midt mellem rækkerne af grøntsager – det er både smukt at kigge på og giver mulighed for at skære til blomsterbuketter mm.

Floraen er ekstremt vigtig for den store sammenhæng først og fremmest bør nævnes biernes behov for en varierende florasøgning. Ingen nektar ingen honning.

Alle fødekæder indvolverer insekter, der enten ernærer sig af blomsternes rødder, stængler, blomster eller frø. Insekterne er igen fødegrundlag for en masse fugle og andre dyr osv.

I øjeblikket foregår der en ekstensivering på Hegnstrup som giver mere plads til de vilde blomster. Vi forsøger at begunstige af eksisterende partier af mindre rester af gamle blomsterrige overdrev  og vejkanter. En frøspredning kan således finde sted enten af sig selv eller med vores mellemkomst. Det indebærer bl.a. at der bliver indsamlet frø fra egen eller nærliggende frøkilder og indsår dem bl.a. på nyudlagte naturarealer.

Liste over interessante arter på Hegnstrup:

Håret viol
Tårnurt
Kransbørste
Stivhåret kalkkarse
Ægbladet fliglæbe
Kødfarvet gøgeurt
Skovhullæbe
Stor knopurt
Nikkende limurt
Kornet stenbræk