Natur

2019_mariehone-parasiteret

Parasiteret mariehøne – snylterens puppe ses under mariehønen

 

 

Naturen har en stor plads på Hegnstrup – der bliver gjort meget for at skabe stor variation på stedet – og det har givet resultater – vi har gennem årene kunnet iagttage flere og flere forskellige sommerfugle, fugle, blomster og pattedyr på stedet – til stor glæde både for naturen og for os mennesker, der færdes her.

DSC_2959

 

grønkøllesværmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2012 fik vi etableret et smukt stengærde til glæde for markfirben og stor vandsalamander. Kom og se. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektetstengaerde

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/generel_framework/160032_da.htm

I gårdbutikken kan du få udleveret en folder om stengærdet.
Du kan også se folderen her