Bæredygtighed og Energi

En specialstuderende fra KU LIFE fandt i et større energi-regnskab for ejendommen i sammenligning med gennemsnittet af dansk landbrug, at der sker en nettoproduktion af energi på Hegnstrup til forskel fra gennemsnittet af danske landbrug.

Danmark havde før i tiden et landbrug, som var generelt netto energiproducerende. Man anvendte heste til trækkraft, brugte håndkraft, samt udelukkende grøn- og kreaturgødning som gødning, og der blev ikke giftsprøjtet. Det er alle processer, der bruger store mængder energi ; i sidste ende fossile brændstoffer, som altså må tilføres for at drive et moderne konventionelt landbrug idag. Og dette energiforbrug er altså større end den omregnede  energi i den samlede produktion af produkter fra den enkelte bedrift. Vi så at sige bruger fortidens energi (olie) til at lave vores mad med. Dansk landbrug er således netto energiforbrugende. Denne uheldige udvikling startede med udfasningen af hestene som trækkraft og traktorernes indmarch i begyndelsen af 1950érne.

Men det kunne være anderledes. Vi kunne starte med at droppe produktioen af 25 milloner svin, hvis foder lægger beslag på halvdelen af landets areal, og iøvrigt gør bønderne ludfattige og forgældene samt forurener naturen . Måske blot avle til landets selvforsyning. Ligeledes droppe kunstgødningen og sprøjtemidlerne,- økologerne har vist vejen. Hegnstrup kører på den måde i  dag på solenergi. Nutidens vel at mærke !