Om Hegnstrup

Gården har været drevet økologisk siden 1976, og var med fra starten af den økologiske bevægelse.

koer2008

Jordbruget omfatter 30 tdl. På markerne dyrkes mange forskellige slags grøntsager, kløvergræs og korn; men vi har også arealer, der ligger hen med vild natur.

Gårdens husdyr består af køer, får, heste, høns og ænder.

En del af økologiens hovedbudskab er alsidighed også kaldet diversitet. På Hegnstrup er stor variation inden for afgrøderne en naturlig følge af den økologiske tankegang. Det er ikke så rationelt, men giver en større sikkerhed, hvis én afgrøde slår fejl.

Det medfører også en langt rigere forekomst af insekter, fugle, vilde planter mm., som trives under eller på grund af de individuelle forskelle i kulturerne. Endelig er den daglige arbejdssituation behagelig varieret.

På gården produceres alt det foder vores dyr spiser, og husdyrgødning bruges til afgrøderne på markerne. Derudover dyrker vi overvejende selv alle de frø vi sår på gården. Vi tilstræber at have egne produkter til brug og salg hele året rundt fra drivhus, mark eller lager. Det sker alt sammen under minimalt forbrug af indkøbt energi.

Gårdens samlede drift er med til at befordre en stor mangfoldighed af vilde planter og dyr.

Der er flere naboejendomme knyttet til stedet, og det giver meget liv og et godt socialt netværk for børn, unge og voksne.