Om Hegnstrup

Gården har været drevet økologisk siden 1976, og var med fra starten af den økologiske bevægelse.

koer2008

Jordbruget omfatter 30 tdl. På markerne dyrkes mange forskellige slags grøntsager, kløvergræs og korn; men vi har også arealer, der ligger hen med vild natur.

Gårdens husdyr består af køer, får, heste, høns og ænder.

En del af økologiens hovedbudskab er alsidighed også kaldet biodiversitet. På Hegnstrup er stor variation inden for afgrøderne en naturlig følge af den økologiske tankegang. Det er ikke så rationelt, men giver en større sikkerhed, hvis én afgrøde slår fejl. På vores økologiske jordbrug gør vi også en stor indsat for at sikre og fremme den vilde natur og skabe levemuligheder for mange planter og dyr.

I dag er driften tilrettelagt så en stor del af bedriften hviler på at skabe naturlige livsvilkår for vil de arter. Det kan vi konstatere har en effekt ved at det giver en meget rig forekomst af insekter, fugle, vilde planter mm., som trives under eller på grund af de individuelle forskelle i kulturerne. Det skaber samtidig en dejlig varieret arbejdssituation og et vidunderligt miljø for både børn og voksne at trives i.

På gården produceres alt det foder vores dyr spiser, og husdyrgødning bruges til afgrøderne på markerne. Derudover dyrker vi overvejende selv alle de frø vi sår på gården. Vi tilstræber at have egne produkter til brug og salg hele året rundt fra drivhus, mark eller lager. Det sker alt sammen under minimalt forbrug af indkøbt energi.  Gården er således godt rustet til at arbejde med på den omstilling, som klodens problemer stiller os over for med øget behov for binding af CO2 og vand i en levende biosfære.

Der er flere naboejendomme knyttet til stedet, og det giver meget liv og et godt socialt netværk for børn, unge og voksne. På Hegnstrup bor vi bl.a. 3 generationer til stor glæde for alle.