Køer

Gårdens køer nedstammer fra en énkelt Yerseyko der blev indkøbt i 1978 fra en nabo. I årenes løb er de indkrydset med utallige andre racer, både af kødracer og malkeracer.

Køerne går ude det meste af året, men i vinterhalvåret med adgang til læskur. Når gennemsnitstemperaturen kommer under nul grader kommer køerne på stald, hvor deres kropsvarme er med til at holde grøntsagerne i laden frostfrie. Det betyder, at vi næsten kan undgå at bruge energi til det formål. Kalvene, der er store på denne tid, fravænnes køerne og tilbringer resten af vinteren i løsdriften. Køerne er imidlertidig ude hver dag i denne periode for at få motion og frisk luft i nogle timer. Imens muger vi ud og sætter gødning op til kompost. Køerne elsker at komme tilbage til den lune stald, hvor der venter lidt frasorterede grøntsager og dejligt duftende hø.

koer2008