Bier

DSC_2938

Der har altid være bier på gården. De trives godt med den varierede flora vi har på stedet. Bier i almindelig er hårdt trængte fordi der bliver større og større monotomi i landskabet uden blomster, sprøjtemidler og kvælstofnedfald forværrer biernes forhold.

Niels Brink der er professionel biavler ejer og passer bierne. Det er et krævende arbejde, der skal udføres på de rigtige tidspunkter for at opnå en honninghøst.  Honningen der sælges i stalddørssalget er udelukkende fra bistader, der står her på Hegnstrup nede på vores eng op mod skoven. Vi kan naturligvis ikke udelukke at bierne besøger anden flora end den der er her på stedet fx. skoven men også nabomarker.