Kom og arbejd med

Du er meget velkommen til at komme og lære om økologi i praksis. Hegnstrup lægger meget vægt på alsidighed og selvforsyning, som er en naturlig del af økologien. Det giver en meget livsbekræftende arbejdssituation, hvor hverdagen bliver afvekslende og spændende hele året rundt. En naturlig årstidsrytme med travlhed om sommeren og mere ro og fred om vinteren. Vi vil meget gerne lære fra os, da vi oplever, at arbejdet med dyr og planter omgivet af smuk og levende natur giver stor livskvalitet. På grund af vores jordbrugs størrelse er der lagt vægt på meget håndarbejde, og det giver naturlig plads til flere mennesker og dermed også en bedre social virkelighed. Du har mulighed for at være her i kortere eller længere tid. Mens du er her, indgår du som en del af fællesskabet og er blandt andet med i vores fortræffelige fællesspisning baseret på gårdens produkter og sammen med rare naboer. Desværre kan vi ikke tage elever mere fra fx den økologiske jordbrugsskole på grund af bedriftens størrelse, da man ikke anerkender brugets størrelse til praktikforløb. Men er du alligevel interesseret i det mindre landbrug så kontakt  Allan for en nærmere snak – vi har henover årene haft mange, som har været meget glade for et ophold på Hegnstrup.